PDF/EBOOK Người lính thuộc địa Nam Kỳ 1861 1945 1861 1945

địa Nam kỳ Tạ Chí

Đại trường mang 
Trường mang kiến giải sâu xa về mối uan hệ đan phức tạp giữa các phe phái về mối uan hệ đan cài phức tạp giữa các phe phái sự uân sự cầm uyền tại một xứ thuộc địa giữa lính bản xứ và sĩ uan chính uốc vị trí của người lính trong hoàn cảnh mới ua số phận những nhân vật nổi bật như Đỗ Hữu Phương Trần Bá Lộc và cả những viên cai viên đội nay đã thành vô anh ưới lớp bụi thời gian. Người lính thuộc địa Nam Kỳ 1861 1945 1861 1945Câu chuyện bắt đầu khi Người Pháp Khởi Sự Xâm Pháp khởi sự xâm và đặt ách bình định lên vùng đất phương Nam rộng lớn Đội uân viễn chinh nhanh chóng lợi ụng ngay cơ chế binh ịch sẵn có và nguồn nhân lực nhanh chóng lợi ụng ngay cơ chế binh ịch sẵn có và nguồn nhân lực chỗ để sẻ bớt gánh nặng máu xương Đám người có xuất thân khác nhau đến kỳ lạ nay được chiêu mộ thành một đội uân chính *Uy Dưới Uyền Chỉ Huy Của Khung *dưới uyền chỉ huy của khung bộ Pháp Từ đây họ với. Khẩu súng ài lê thê Và Cái Chóp đồng Loang cái đồng loang trên mũ sẽ trở thành một biểu tượng uyền lực uân sự uan trọng một trở thành một tượng uyền lực uân sự uan trọng một Nguyên là bản thảo luận án tiến sĩ Sử học tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn năm 1975Người lính thuộc địa Nam kỳ tập trung soi rọi một mảng lịch sử uan trọng từng bị uên lãng Cùng một cung cách khảo cứu công phu như ở Lịch sử nội chiến trong Người lính thuộc.